Dịch vụ cung ứng tàu thủy

Với các dịch vụ nhanh chóng và sẵn sàng tại các kho, các cảng chính cũng như đảm bảo cung cấp nhanh chóng, đáng tin cậy vào bất cứ thời điểm nào. Vina Marine Co., Ltd có thể mở rộng các dịch vụ ở bất kì cảng nào tại Việt Nam:

+ Cung cấp tất cả các loại nhu yếu phẩm, thiết bị chằng buộc, phần boong, phần buồng máy, phần cabin, phần điện, thuốc.v.v.

+ Cung cấp tất cả các loại phụ tùng thay thế cho động cơ chính, động cơ phụ, tuốc bin tăng áp, motors, thiết bị thủy lực, la bàn, radar.v.v.

+ Cung cấp nước ngọt từ sà lan

+ Nạp lại bình Oxy, Acetylene, Freon R (22-12), CO2, bình chữa cháy, thiết bị thở.v.v.

+ Bảo trì định kì phao bè cứu sinh, EEBD, CO2, bình chữa cháy, thiết bị thở.v.v

+ Cung cấp tất cả các loại vật liệu đóng gói như gỗ lót hàng, giấy dán, tấm nhựa, bạt phủ, dây đai hầm hàng, băng keo,.v.v.

+ Cung cấp dịch vụ tàu lai, sà lan hỗ trợ trong việc lên xuống trong quá trình tàu vào ra luồng để làm thủ tục hải quan, cung cấp các phụ tùng dự trữ, cung cấp nước ngọt, dầu mỡ.v.v.