Dịch vụ cung cấp thiết bị cứu sinh cứu hoả

Cung cấp tất cả các loại thiết bị cứu sinh , cứu hoả và bảo trì định kì phao bè cứu sinh, EEBD, CO2, bình chữa cháy, thiết bị thở.v.v