Đại lý tàu biển

Bộ phận đại lý của chúng tôi cung cấp các dịch vụ đại lý chính và đầy đủ cho các tàu tại tất cả các cảng biển lớn, nhỏ trong quá trình tàu đến làm hàng và dỡ hàng tại các cảng kể cả tại các cảng dầu hay quá trình tàu neo đậu bên trong hay bên ngoài luồng.

Untitled

 

Bằng sự liên kết chặt chẽ với các cơ quan chính quyền cảng, chúng tôi có thể cung cấp dầu mỡ, nước sạch và nhiên liệu trong thời gian ngắn và suốt 24 giờ. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, hồi hương cho toàn bộ thủy thủ trên tàu.